fredag 23 april 2010

Undervisa barnen själv?

En familj överklagat beslutet om att deras 11-åriga dotter ska gå i skolan istället för att undervisas hemma. Hittar tyvärr inte de tidigare artiklarna om detta men vet att hennes storebror är15 år, autistisk och tillåtits undervisats hemma.

Anledningen säger hennes föräldrar är att "skolan inte kan tillgodose hennes speciella behov". 

Jag har en son som har "speciella behov" och bor på samma ort och säger Tack och lov för skolan! De ser min sons behov,stödjer mig under utredningen. Han har kompisar,gemenskap,aktiviteter - Och växer mentalt för varje dag.

Tänk om jag undervisat honom hemma..Så mycket han gått miste om. Inte minst kunskapsmässigt. Och hur få honom sitta och plugga hemma en hel dag?!

Som föräldrar lär vi barnen något varje dag som t ex trafikvett och hur man ska beté sig mot andra .Svarar på frågor om vad olika siffror blir om de plussas,hur saker stavas eller svårare saker som om änglar finns.Mm mm...

Däremot har jag inte kompetensen lära mina söner om fysik,kemi och matteuträkningarna ändrat sig sedan jag gick i skolan. Svaren desamma men hur man skriver det förändrats. Och en dag är de rätt stora och ska klara gymnasium. Jag är då glad mina söner gått i skola för jag  kan ge dem villkorslös kärlek,hjälp och uppmuntran ,men- inte den kunskap de då behöver och de kamrater de träffat under skoltiden!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar